Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE – Hattulan Kalamiesten jäsenrekisteri
 1. Rekisterinpitäjä
  Hattulan Kalamiehet ry, Pajamäenkatu 3, 13210 Hämeenlinna
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Sinikka Nieminen
  Vahteristo08@gmail.com
 3. Rekisterin nimi
  Hattulan Kalamiesten jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on Hattulan Kalamiehet ry:n jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä henkilön maksukäyttäytymisen seuraaminen. Rekisterin avulla tavoitetaan jäsenet joko sähköpostilla tai kirjeitse tiedotettaessa asioita.
 5. Rekisterin tietösisältö
  Rekisterin pääasialliset tiedot
  -Henkilön nimi
  -Henkilön osoitetieto
  -Sähköpostiosoite
  -Puhelinnumero
  -Syntymäaika
 6. Säännönmukaiset Tietolähteet
  Pääasiallisena tietolähteenä toimii jäsen itse.

  Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterin tiedot ovat Hattulan Kalamiehet ry:n lisäksi myös Vapaa-ajankalastapiirin sekä Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestö Ry:n käytöss.

  Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

  Rekisröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisterin  tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialall yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta pääsy estetty.

  Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivalla seuran henkilöllä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Hattulan kalamiehet ry:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Hattulan Kalamiehet ry huomioi siihen sovellettavan läinsäädännön ja viranomaisten määräyksetja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.