Historia

Hattulan Kalamiehet ry:n historia 

 

Syksyllä 1956 kokoontui joukko miehiä Parolaan silloiseen kahvila Kulmaan keskustelemaan kalastamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Tämä kokoontuminen johti siihen että jo kevättalvella 1957, tarkemmin
sanottuna helmikuun 14. Päivänä tuo sama joukko ehkä hieman suurempanakin kokoontui samojen asioiden pariin. Tästä kokouksessa syntyi pöytäkirja, jonka otsikko kuului : ” Pöytäkirja tehty Hattulan
kunnan alueelle perustettavan kalastusseuran perustavassa kokouksessa Kulma-kahvilassa Parolassa helmikuun 14.päivänä 1957.”

Keskustelun jälkeen päätettiin Hattulan kunnan alueelle perustaa kalastusseura, joka rekisteröidään nimellä Hattulan Kalamiehet. Tässä kokouksessa oli läsnä 38 kalastuksesta kiinnostunutta henkilöä.

Tästä kokouksesta sai siis alkunsa se vilkas työ ja touhu jota seuralla on kuluneiden vuosien aikana ollut,
viime vuosina hieman rauhallisemmin jäsenten ikääntyessä.
Hattulan Kalamiehille on tyypillistä pitkät toimihenkilösuhteet, esimerkiksi puheenjohtajia on ollut vain
näiden kuluneiden vuosien aikana; Tauno Taivainen, Matti Hakulinen, Reijo Hakulinen, Hannu Virta,Mika Suvisuo,Lari Hakulinen
sekä nykyinen puheenjohtaja Eero Järvinen.

Pääasiallinen toiminta koostuu urheilu- ja virkistyskalastuksen harjoittamisesta. Alkuaikoina kilpailureissut tehtiin kuorma-auton kopissa, mutta nykyisin kilpailuihin kuljetaan omalla autolla kimppakyydillä
muiden samanhenkisten kanssa. Sanotaan, että alkuaikojen ikimuistoista tunnelmaa ei tulla enää koskaan
kokemaan uudelleen.

Myöhemmin toimintaan on tullut seuraottelut, piirinkilpailut sekä SM-kilpailut. Näissä kisoissa ovat tulokset ja sijoitukset olleet vuosittain vaihtelevia, menestystäkin on tullut.
Vuoden 1963 alkupuolella tilanomista Penttilän tehtyä tarjouksen Pikku-Pyteri-nimisestä saaresta, vuokrasimme sen ja kalasaunan rakentaminen alkoi samana vuonna ja maja valmistui vuonna 1964. Myöhemmin rakennettiin erillinen saunarakennus (1978), jolloin vanha sauna muutettiin yöpymistiloiksi.

Mökin rakentaminen saareen aiheutti kulkemisvaikeuksia, joiden takia seuralle hankittiin vene, armeijan
vanha syöksyvene. Tämän veneen vanhetessa ostettiin vuonna 1970 uusi kalastaja-mallinen merivene, johon mahtui kerralla 20 henkilöä. Tämä vene myytiin myöhemmin, kun useimmat seuran jäsenet hankkivat omia veneitä ja näin ollen suuri vene jäi tarpeettomaksi.

Vuonna 1960 perustettiin seuralle nuoriso-osasto, joka muutaman hiljaisen vuoden jälkeen herätettiin
henkiin vuosina 1996-1997. Näiden nuorten varttuessa harrastukset muutuivat, koulu vaati enemmän aikaa niin kalakerho toiminta jäi vähemmälle. Nämä noin 10 innokasta nuorta ovat sittemmin lähes kaikki
palanneet kalastuksen pariin takaisin, nyt vain aikuisten sarjoihin kilpailemaan. Viime vuosina ei kalakerhoa enää ole pidetty, nuoria on kuitenkin vuosittain viety/kutsuttu elokuulla ongelle Mierolan laivarantaan
omaan onkitapahtumaansa. Mukana on ollut 10 – 15 nuorta.

Pikku-Pyteri on edelleen Hattulan kalamiesten ja –naisten tukikohtana ympäri vuoden ja kesällä saari herää elämään innokkaimpien jäsenten pystyttäessä teltan ja viettäessä viikonloppuja sekä viikkoja rauhassa
Vanajanselällä. Viime vuosina on kohennettu vuonna 1964 valmistunutta Kalamajaa viihtyisämmäksi.